Disclaimer

Download de printbare versie. Voor dit bestand is Microsoft® Word, OpenOffice of een ander .DOC compatibel programma nodig.

 Algemeen

Sjaalsenco.nl (Kamer van Koophandel 56509138), hierna te noemen Sjaals&co.nl, verleent u hierbij toegang tot www.sjaalsenco.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Sjaals&co.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sjaals&co.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sjaals&co.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sjaals&co.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sjaals&co.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.